<i class="fa-regular fa-circle-check" style="color: #008d36;margin-right:6px"></i>Gekoeld gras, extra lang houdbaar
Gekoeld gras, extra lang houdbaar
Lees verder
<i class="fa-regular fa-circle-check" style="color: #008d36;margin-right:6px"></i>Bezorging door heel NL & BE
Bezorging door heel NL & BE
Lees verder
<i class="fa-regular fa-circle-check" style="color: #008d36;margin-right:6px"></i>Meer dan 60 jaar ervaring
Meer dan 60 jaar ervaring
Lees verder
<i class="fa-regular fa-circle-check" style="color: #008d36;margin-right:6px"></i>Ma. t/m za afhalen mogelijk
Ma. t/m za afhalen mogelijk
Lees verder
<i class="fa-regular fa-circle-check" style="color: #008d36;margin-right:6px"></i>Vele aanverwante artikelen
Vele aanverwante artikelen
Lees verder

Privacybeleid

Kuijpers Graszoden B.V., gevestigd aan Gijzelsestraat 18 te Biezenmortel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18045956, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via

Contactgegevens:

Kuypers Graszoden B.V.
Gijzelsestraat 18
5074 RS Biezenmortel
+31(0) 411 – 64 69 50
https://www.kuypersgraszoden.nl
info@kuypersgraszoden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kuypers Graszoden B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Vestigingsplaats
 • Projectlocatie
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

Voor het verwerken van betalingen maken we gebruik van derde partijen. Wij geven aan deze partijen alleen het ordernummer en het orderbedrag door. Aanvullende gegevens die door jou aan deze derde partijen worden verstrekt worden niet aan ons doorgegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kuypersgraszoden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kuypers Graszoden B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het verzenden van je bestelling naar het juiste adres
 • Voor het afhandelen van je betaling
 • Voor het op de hoogte houden over het verloop van de bestelling
 • Voor het versturen van promotionele e-mails (mits je daar toestemming voor hebt gegeven)
 • Voor het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Kuypers Graszoden B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Kuypers Graszoden B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kuypers Graszoden B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kuypers Graszoden B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID’s op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of je toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden. Lees meer over ons cookiebeleid.

Google Analytics

Kuypers Graszoden B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waarbij je IP-adres wordt geanonimiseerd. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan Kuypers Graszoden B.V. te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kuypers Graszoden B.V. heeft hier geen invloed op. Kuypers Graszoden B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Kuypers Graszoden B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kuypersgraszoden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Kuypers Graszoden B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Kuypers Graszoden B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kuypers Graszoden B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kuypersgraszoden.nl

Wijzigingen privacybeleid

Kuypers Graszoden B.V. behoud zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden enkel op deze website gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen op de site van Kuypers Graszoden B.V..

Vragen over privacy

Heb je na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen over privacy m.b.t. Kuypers Graszoden B.V., neem dan contact met ons op via info@kuypersgraszoden.nl

Nieuwsbrief

Ontvang enkele keren per jaar nieuws over ons bedrijf of tips over gazononderhoud.